Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |
Sponzorované odkazy

Reality Olomouc
Katalog firem
Zajímavé články
Profi Holding a.s.

Základní pojmy

Základní pojmy: Pro orientaci v problematice je třeba se seznámit s následujícími pojmy. Pro účely zákona č. 406/2000 Sb. Tím se rozumí: nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

 obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie vět-ru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu (stejně definuje obnovitelné zdroje zákon č. 458/2000 Sb. a zákon č. 180/2005 Sb.)

 energetickým hospodářstvím soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií

 kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení.
Pro účely zákona č. 458/2000 Sb. se rozumí: v elektroenergetice

 distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, s výjimkou vy-braných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zaří-zení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu

 elektrickou stanicí soubor staveb a zařízení elektrizační soustavy, který umožňuje trans-formaci, kompenzaci, přeměnu nebo přenos a distribuci elektřiny, včetně prostředků ne-zbytných pro zajištění jejich provozu

 elektrizační soustavou České republiky vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky (dále jen "elektrizační soustava")

 přenosovou soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vy-braných vedení a zařízení 110 kV, uvedených v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propoje-ní s elektrizačními soustavami sousedních států, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky; přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu

 přímým vedením vedení elektřiny spojující výrobnu elektřiny, která není připojena k pře-nosové soustavě nebo k distribuční soustavě, a odběrné místo, které není elektricky propo-jeno s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo elektrické vedení zabez-pečující přímé zásobování vlastních provozoven výrobce, jeho ovládaných společností nebo oprávněných zákazníků, a není vlastněno provozovatelem přenosové soustavy nebo provo-zovatelem distribuční soustavy

 výrobcem fyzická či právnická osoba, která vyrábí elektřinu a je držitelem licence na výrobu elektřiny

 výrobnou elektřiny energetické zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující technologické zařízení pro přeměnu energie, stavební část a všechna nezbytná pomocná zařízení

 druhotným energetickým zdrojem využitelný energetický zdroj, jehož energetický poten-ciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a ná-hradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti

 elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla elektřina vyrobená ve společném pro-cesu spojeném s výrobou užitečného tepla.

Komentáře

Realitní anketa
Reality, nemovitosti
V jakých městech rádi nakupujete a prodáváte reality? Realitní anketa.
Reality Praha
30763076
3076 hlasů
Reality Brno
22742274
2274 hlasů
Reality Olomouc
25042504
2504 hlasů
Reality Mladá Boleslav
21392139
2139 hlasů
Reality Ostrava
21982198
2198 hlasů
Reality Budějovice
28212821
2821 hlasů
Reality Jeseník
22612261
2261 hlasů
Reality ostaní
23382338
2338 hlasů
Reality Hradec Králové
20852085
2085 hlasů
Reality v zahraničí
24302430
2430 hlasů
Další ankety
Reality nejen v Olomouci
Profi Holding a.s. se zabývá prodejem nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou a poskytuje široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Díky silnému finančnímu zázemí a makléřům vyškolených odborným školícím programem, je schopna prodat Vaši nemovitost v rychlém čase. Dlouholetá praxe, profesionalita a osobitý přístup pro efektivní služby za přijatelnou cenu.
 
 
Diskuze online
Get the Flash Player to see this player.