Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |
Sponzorované odkazy

Reality Olomouc
Katalog firem
Zajímavé články
Profi Holding a.s.

Co nemusí být zcela jasné

Co nemusí být zcela jasné. Profi Holding a.s. Například: Katastr nemovitostí. Nahlížení do katastru nemovitosti. Soubor údajů o nemovitostech, který obsahuje soupis i popis těchto nemovitostí, jejich geometrické a polohové určení a evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.Bonita (schopnost splácet). Schopnost klienta splatit požadovaný úvěr, respektive jeho schopnost splácet řádně a včas své závazky.Čerpání. Úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.Datum splatnosti. Datum, kdy musí být splátka připsána na účet společnosti Profi Credit.


Dlužník. Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.


Doba splatnosti. Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.


Inkaso. Pokyn k provedení platby z účtu klienta; příkaz k tomuto úkonu dává bance na základě souhlasu majitele účtu subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Inkaso můžete využít pro pravidelné platby, např. splátky svého úvěru.


Anuita (anuitní splátka) Neměnná pravidelně placená platba po definované období. Anuitní splátka úvěru se skládá ze splátky jistiny a splátky úroků. Celková anuitní splátka obsahuje také pravidelné nebo rozpuštěné poplatky. Nejčastější frekvence splátek je měsíční.


Obchodní rejstřík. Veřejný seznam, vedený příslušným soudem, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje, týkající se podnikatelů, obchodních společností, družstev a jiných subjektů a osob, určených zákonem.


P.a. per annum. Ročně používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).


Předčasné splacení. Zaplacení dlužné částky poskytnutého úvěru ještě před ukončením sjednané doby splatnosti.Příjmy ze závislé činnosti. Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby zaměstnané v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.


Revolvingový úvěr. Automaticky obnovovaný úvěr. Úvěr, ze kterého můžete čerpat až do výše stanoveného úvěrového rámce. Nevyčerpaná část úvěru se automaticky zvyšuje o část uhrazených splátek (po odečtění úroků a dalších sjednaných plateb). Tím se zvyšuje "prostor" pro nové čerpání úvěru (do výše úvěrového rámce).  


Splátka. Částka, obsahující sjednané úroky, poplatky a případné pojistné, kterou pravidelně klient splácí svůj úvěr či jiný peněžní dluh.Splátkové období. Doba, ve které musíte uhradit splátku podle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční splátky.


Splátkový kalendář. Časový plán postupného splácení úvěru či jiného peněžitého dluhu s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.Splatnost. Datum, ke kterému má jedna ze stran (dlužník) povinnost zaplatit sjednanou částku druhé straně (věřitel).Úroková sazba. Cena půjčených či uložených peněz v určité měně obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) je určena podle doby, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a v případě uložených peněz obvykle též podle výše vkladu.Úvěrový rámec. Částka, do jejíž výše můžete aktuálně čerpat peněžní prostředky. Od úvěrového rámce je odvozena výše Vaší pravidelné měsíční splátky. Tuto částku si určujete sami tak, aby výše měsíční splátky co nejlépe vyhovovala Vaší představě.


RPSN (roční procentní sazba nákladů). Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel.

 

Realitní anketa
Reality, nemovitosti
V jakých městech rádi nakupujete a prodáváte reality? Realitní anketa.
Reality Praha
29612961
2961 hlasů
Reality Brno
21922192
2192 hlasů
Reality Olomouc
24042404
2404 hlasů
Reality Mladá Boleslav
20532053
2053 hlasů
Reality Ostrava
21102110
2110 hlasů
Reality Budějovice
27192719
2719 hlasů
Reality Jeseník
21872187
2187 hlasů
Reality ostaní
22362236
2236 hlasů
Reality Hradec Králové
20062006
2006 hlasů
Reality v zahraničí
23062306
2306 hlasů
Další ankety
Reality nejen v Olomouci
Profi Holding a.s. se zabývá prodejem nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou a poskytuje široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Díky silnému finančnímu zázemí a makléřům vyškolených odborným školícím programem, je schopna prodat Vaši nemovitost v rychlém čase. Dlouholetá praxe, profesionalita a osobitý přístup pro efektivní služby za přijatelnou cenu.
 
 
Diskuze online
Get the Flash Player to see this player.