Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |
Sponzorované odkazy

Reality Olomouc
Katalog firem
Zajímavé články
Profi Holding a.s.

Elektrárny

Fotovoltaické elektrárny, co si o tom myslíte? Uvažujete o pořízení zdroje obnovitelné energie a přemýšlíte o sluneční energii? Obnovitelné zdroje jsou vedle úspor energie jedinými v současné době dostupnými nevy-čerpatelnými energetickými zdroji. Přispívají k energetické nezávislosti státu a regionu a umožňují decentralizaci energetických zdrojů. Využívání obnovitelných zdrojů energie vytváří nové pracovní příležitosti (především na venkově) a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Regenerativním zdrojem energie je biomasa a z ní vznikající bioplyn a biopaliva. Cíleně pěstovaná biomasa klade rovněž velké nároky na plochy a může významně ovlivnit krajinný ráz. Co Vy na to? Toto je neredigovaná a nemoderovaná diskuse čtenářů serveru Profi-Holding.cz. Redakce ani provozovatel serveru Profi-Holding.cz za obsah jednotlivých příspěvků nenese zodpovědnost. Veškerou trestněprávní odpovědnost jakož i odpovědnost podle dalších právních předpisů nese výhradně autor příspěvku.
Fotovoltaické elektrárnyKalík Robert, Praha, 4.02.2009 20:24, Reagovat
Fotovoltaické elektrárny. Za poslední rok vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v ČR více než sedmkrát a v letošním roce se očekává další významný nárůst. Zdá se, že je tato technologie mezi investory čím dál populárnější a jejich plány zahrnují instalace solárních parků v řádech miliard Kč. Fotovoltaika se dostala do hledáčku nejen malých a středních investorů, ale také velkých developerských firem, které počítají s fotovoltaikou na střechy průmyslových hal, hotelů nebo nové bytové výstavby. Kromě domácích subjektů přicházejí na trh také kapitálově velcí hráči z Německa, Španělska, Velké Británie nebo Nizozemí. Významně k tomu přispívají výkupní ceny energie po dobu 20 let, silná koruna znamenající dočasný pokles cen fotovoltaických komponent a také zlepšení legislativního prostředí pro podnikání v této oblasti. Tento trend je jistě pozitivní, fotovoltaika patří k nejperspektivnějším a nejšetrnějším technologiím výroby elektřiny.
Fotovoltaické elektrárnyKalík Robert, Praha, 4.02.2009 20:22, Reagovat
Pro výstavbu fotovoltaické elektrárny je třeba získat kromě souhlasu obce a místně příslušného stavebního úřadu (popř. jiných dotčených institucí jako jsou orgány ochrany přírody a památkové péče) také souhlas energetiků s připojením. Proto předpokladem vhodného pozemku je i blízkost elektrického vedení (nejčastěji 22kV) a dostatečná kapacita přenosové soustavy. Distributoři mají sice ze zákona povinnost investora do sítě připojit, nemusí se ovšem vždy jednat o nejbližší přípojné místo. Jestliže je v dané lokalitě kapacita přenosové soustavy vyčerpána (rezervována), má investor obvykle smůlu. Pořizovat vedení do jiného vzdáleného přípojného místa se ekonomicky nevyplatí. I z těchto důvodů cena pozemků roste a vznikají specializované firmy, které se vyhledáváním vhodných ploch pro fotovoltaiku (a jiných OZE) zabývají. Celosvětovým trendem je nicméně instalace panelů na nevyužité plochy střech nebo integrace fotovoltaiky přímo do budov (BIPV). Ne jinak tomu bude i v České republice.
Fotovoltaické elektrárnyKalík Robert, Praha, 4.02.2009 20:19, Reagovat
Prozatím se větší fotovoltaické elektrárny budují především na vhodném volném pozemku, kterých ale začíná být nedostatek. Dle současné legislativy lze totiž stavbu solární elektrárny v podstatě umístit pouze v ploše, kterou k tomuto účelu vymezí územní plán. Umisťovat FV elektrárny dle metodického pokynu Ústavu územního rozvoje je v zastavěném území možné především „v plochách výroby a skladování, v plochách technické infrastruktury a v plochách smíšených výrobních, pokud jsou vymezeny územním plánem. Pokud je FVE takového rozsahu, že je pouze doplňujícím zařízením jiné stavby, je možné ji umístit jako součást této stavby. Může tak být umístěna v plochách bydlení, rekreace, občanského vybavení apod. např. na střechách staveb, splňuje-li především hygienické podmínky“. Umisťovat FVE v nezastavěném území lze pouze v souladu s územním plánem. Fotovoltaická elektrárna je posuzována jako výrobní zařízení a představuje změnu charakteru nezastavěného území a změnu jeho využívání. O tomto výkladu stavební legislativy lze samozřejmě v mnoha případech diskutovat, nicméně záleží jen na schopnostech investora, zda dokáže úředníka přesvědčit. Stavební zákon pojem fotovoltaika bohužel nezná. Případná změna územního plánu je poměrně dlouhodobá záležitost (až 1,5 roku) a většinu investorů odradí. Nemají jistotu, že se podmínky podnikání ve fotovoltaice nezmění.
FotovoltaikaMUDr. Jaroslav Moučkaj, Brno, 18.01.2009 22:19, Reagovat
Pro fotovoltaické elektrárny zprovozněné v roce 2006 platí úvodní výkupní cena 13,20 Kč bez DPH/kWh dodanou do veřejné rozvodné sítě. Zpočátku se mnoho projektů sol. el. nerealizovalo, protože na trhu neexistoval dostatek konkurenčních nabídek za přijatelnou cenu, a tak ERÚ pro solární elektrárny zprovozněné v roce 2007 zvýšil výkupní cenu o 2 % na cca 12,46 Kč bez DPH/kWh. Mezitím se však – i díky realizacím podpořeným z evropských fondů začaly i v České republice objevovat projekty, jejichž ekonomické parametry jsou srovnatelné s realizacemi na hlavním světovém čili německém trhu.
FotovoltaikaSkola Mirek, 18.01.2009 22:17, Reagovat
Fotovoltaika od srpna 2005 prej platí zákon č. 180/05 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který garantuje pevné výkupní ceny pro jednotlivé energetické alternativy po dobu patnácti let. Konkrétní výši cen stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že tato výkupní cena se meziročně zvyšuje o index cen průmyslových výrobců. Pro projekty zprovozněné o rok později může ERÚ snížit výkupní cenu až o 5 %.
Účinnost fotovoltaického článku EEFJUDr. Milan Novák, 16.01.2009 22:09, Reagovat
Účinnost fotovoltaického článku EEF. Účinnost přeměny slunečního záření FVČ je dána vlastnostmi materiálu ze kterého je FVČ vyroben. Tento materiál ovlivňuje spektrální citlivost (rozložení spektrální citlivosti) FVČ na dopadající záření tzn., že FVČ využívá energii různých vlnových délek s různou účinností. Monokrystalické články mají účinnost zpravidla v rozsahu 15 až 18 %; polykrystalické v rozsahu 13 až 16 %.
Fotovoltaické elektrárnyJUDr. Milan Novák, 16.01.2009 22:06, Reagovat
V závislosti na typu FVČ (závisí na použitém materiálu) musí FVČ vyrábět elektrickou energii po dobu 1 až 5 let, aby nahradily energii spotřebovanou při jejich výrobě. Tato doba je uváděna jako doba energetické návratnosti, která je mnohem kratší než doba životnosti fotovoltaických systémů, která je nejméně 20 až 30 let.
Fotovoltaické elektrárnyJUDr. Milan Novák, 16.01.2009 22:05, Reagovat
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že fotovoltaika je pokládána za technologii výroby elektřiny, která je nejpříznivější k životnímu prostředí. Při určování energetického přínosu těchto systému musíme však také zohlednit spotřebovanou energii při jejich výrobě.
Fotovoltaické elektrárnyJUDr. Milan Novák, 16.01.2009 22:03, Reagovat
Není potřeba žádné pohonné látky, využívá se pouze slunečního záření. Nemají žádné opotřebení. Lze je sestavovat do libovolných uskupení různých rozměrů. Nevytvářejí žádné znečištění, hluk, zplodiny a zápach. Při výrobě elektřiny neprodukují žádný CO2.
Fotovoltaické elektrárnyJUDr. Milan Novák, 16.01.2009 22:02, Reagovat
Fotovoltaické elektrárny. Přeměna dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii probíhá bez potřeby zavedení mechanicky pohyblivých dílů, které jsou například u motorů a generátorů. Tyto pohyblivé díly jsou příčinou mechanického opotřebení a tření, která způsobují ztráty výkonu. Taková zařízení je dále nutné pravidelně mazat a udržovat. Tyto skutečnosti neplatí pro FVČ, které mají naopak celou řadu předností.

|< < 1 2 3 4 5 6

 
Přečteno 332090x
 
Zpět

Realitní anketa
Reality, nemovitosti
V jakých městech rádi nakupujete a prodáváte reality? Realitní anketa.
Reality Praha
29092909
2909 hlasů
Reality Brno
21402140
2140 hlasů
Reality Olomouc
23552355
2355 hlasů
Reality Mladá Boleslav
20012001
2001 hlasů
Reality Ostrava
20522052
2052 hlasů
Reality Budějovice
26552655
2655 hlasů
Reality Jeseník
21392139
2139 hlasů
Reality ostaní
21752175
2175 hlasů
Reality Hradec Králové
19591959
1959 hlasů
Reality v zahraničí
22512251
2251 hlasů
Další ankety
Reality nejen v Olomouci
Profi Holding a.s. se zabývá prodejem nemovitostí, pronájmem objektů a jejich správou a poskytuje široké právní a finanční poradenství v oblasti realit. Díky silnému finančnímu zázemí a makléřům vyškolených odborným školícím programem, je schopna prodat Vaši nemovitost v rychlém čase. Dlouholetá praxe, profesionalita a osobitý přístup pro efektivní služby za přijatelnou cenu.
 
 
Diskuze online
Get the Flash Player to see this player.